ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-02

Καταγράφουμε και αναλύουμε τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε Κοινότητας και οικισμού και προχωρούμε στη σύνταξη ενός νέου Αναπτυξιακού Σχεδίου με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Επικεντρωνόμαστε στους παρακάτω τομείς:

 

1. Αγροτική Οικονομία:

 • Εξασφαλίζουμε τις βασικές και αναγκαίες υποδομές (αγροτική οδοποιία, αρδευτικά δίκτυα, ποτίστρες ζώων κλπ) για την ορθολογική λειτουργία της αγροτικής οικονομίας, τη βελτίωση της πρόσβασης και την αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία στα πλαίσια του μετασχηματισμού του Δήμου σε «Έξυπνο Δήμο» για την ουσιαστική υποστήριξη των αγροτών/αγροτισσών ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικές «ευφυούς γεωργίας».
 • Εγκαθιστούμε δίκτυο σημείων συλλογής άδειων περιεκτών φυτοπροστατευτικών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
 • Ο Δήμος μας λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ αρμόδιων φορέων και τοπικής οικονομίας για τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με νέες νομοθεσίες, τεχνολογίες βιώσιμης διαχείρισης γης, χρηματοδοτικά εργαλεία και βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.
 • Προωθούμε την «αδελφοποίηση» με Δήμους της Ευρώπης που έχουν κοινές καλλιέργειες με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
 • Προστατεύουμε και προβάλλουμε τα εγχώρια προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης μέσω συνεργασίας με τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Αποκαθιστούμε το εγκαταλειμμένο «Εκθεσιακό κέντρο Καλυβών» και το μετατρέπουμε σε συνεργασία με παραγωγούς-μεταποιητές σε υπεραγορά τοπικών προϊόντων.
 • Ενισχύουμε την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου μας με την καθοδήγηση Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Γεωπονία, Δασολογία, Πολυτεχνείο) και εφαρμόζουμε τη διαθέσιμη γνώση.

 

2. Τοπική επιχειρηματικότητα και Εμπορικές Δραστηριότητες:

 • Δημιουργούμε θελκτικό περιβάλλον για νέες και υπάρχουσες επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα αρμόδια Επιμελητήρια.
 • Ενισχύουμε την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας με τη στήριξη της τοπικής αγοράς, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την προβολή τους σε κάθε διαθέσιμο μέσο.

 

3. Τουρισμός:

Αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό ως ενιαίο προϊόν που θα διαχυθεί και θα αξιοποιήσει χαρακτηριστικά τόσο από τα παραλιακά όσο και από τα ορεινά σημεία του Δήμου, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο τουριστικό σχέδιο. Υποστηρίζουμε τον αειφορικό τουρισμό μέσω της βιώσιμης αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος, της ανάδειξης του πολιτισμού, των τοπικών προϊόντων, των περιπατητικών διαδρομών και επισκέψιμων χώρων και της γαστρονομίας, με στόχο τη διατήρηση και διάχυση της τουριστικής κίνησης στον χώρο και τον χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της πίεσης που υφίστανται οι φυσικοί πόροι.

 • Αναδιοργανώνουμε την Επιτροπή Τουρισμού και την καθιστούμε διαχειριστική αρχή για τη μόνιμη προβολή και επικοινωνία του τουριστικού προϊόντος.
 • Εφαρμόζουμε καλές πρακτικές από αναγνωρισμένους προορισμούς ήπιου τουρισμού.
 • Χαρτογραφούμε τις υφιστάμενες περιπατητικές διαδρομές και προχωράμε σε έναν σχεδιασμό που περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου περιπατητικών διαδρομών που θα συνδέουν τα σημεία αναφοράς σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
 • Αναπτύσσουμε και προβάλουμε εναλλακτικές εμπειρίες για τους επισκέπτες/επισκέπτριες (αγροτουρισμός, θρησκευτικός, αρχαιολογικός, λαογραφικός, συνεδριακός, αθλητικός τουρισμός) ώστε να αξιοποιηθεί το περιβάλλον και ο πολιτισμός όλων των χωριών του Δήμου μας.
 • Αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία και αναπτύσσουμε ψηφιακά εργαλεία στον μέγιστο βαθμό. Δημιουργούμε “Ψηφιακό Ξεναγό” που θα λειτουργεί με σάρωση κώδικα γρήγορης ανταπόκρισης (Quick Response codes-QR) αναρτημένου σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Με την ίδια τεχνολογία σηματοδοτούμε, χαρτογραφούμε και απεικονίζουμε όλες τις περιπατητικές διαδρομές.
 • Προχωρούμε σε αναπλάσεις σημείων ενδιαφέροντος και αναδεικνύουμε το πλούσιο οικιστικό απόθεμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των χωριών μας για να οδηγείται στοχευόμενα ο/η επισκέπτης/επισκέπτρια.
 • Μελετάμε την ενοποίηση και αξιοποίηση του παράλιου μετώπου. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός master plan για την ανάδειξη του παράλιου μετώπου του Δήμου με τη δημιουργία συνεχούς παράκτιας διαδρομής, με πολλαπλές χρήσεις, εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και σύνδεση όλων των παράλιων κοινοτήτων του Δήμου.
 • Διαχειριζόμαστε με σύγχρονο και περιβαλλοντικά υγιή τρόπο τα απόβλητα.
 • Συνδέουμε με αστική συγκοινωνία τα σημεία αναφοράς του Δήμου.
 • Εξασφαλίζουμε την προσβασιμότητα στις παραλίες αλλά και σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος για τα άτομα με προβλήματα κίνησης, όρασης κτλ.4. Διασύνδεση δήμου με πανεπιστημιακούς φορείς:

Αντιλαμβανόμαστε το Πανεπιστήμιο ως πολύτιμο μοχλό ανάπτυξης και καινοτομίας για την τοπική κοινωνία.

 • Συνδεόμαστε άμεσα και πρακτικά με ερευνητικές ομάδες για να πετύχουμε τη βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Δήμου με βασικές αρχές τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη συμμετοχή.
 • Ενισχύουμε την εξωστρέφεια σε σημαντικά ζητήματα όπως η διαχείριση υδατικών πόρων, η προστασία και εκμετάλλευση του δασικού πλούτου και ο βιώσιμος τουρισμός, αναζητώντας επιστημονική καθοδήγηση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλους ερευνητικούς φορείς.
 • Ενεργοποιούμε τη διασύνδεση με το υπάρχον Τμήμα Δασολογίας, συμμετέχουμε ενεργά σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (π.χ. LIFE) και ενημερώνουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα για ανάγκες και προβλήματα του Δήμου που ζητούν απαντήσεις και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.5. Υποδομές:

Βασική μας δέσμευση είναι ο επανασχεδιασμός και ο εκσυγχρονισμός των απαιτούμενων υποδομών του Δήμου δίνοντας έμφαση στην ορθολογική διαχείριση, στην αειφόρα ανάπτυξη και την ενίσχυση των παραγωγικών δομών, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργων και χρηματοδότησης. Σκοπεύουμε στην ανάδειξη των καίριων ζητημάτων των υποδομών, στην επίλυση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών, στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για ανάπτυξη τόσο οικονομική όσο και κοινωνική, στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες θέσεις εργασίας. Προχωρούμε στα εξής:

 • Ορίζουμε την ανταποδοτικότητα των υποδομών ως πρωτεύον κριτήριο για την προώθηση και εκτέλεση κάθε έργου ξεχωριστά, με τους στόχους του κάθε έργου υποδομής να διαμορφώνονται σε ανοιχτή διαβούλευση με τους/τις δημότες/δημότισσες και σε συνεργασία με ομάδα ειδικών επιστημόνων.
 • Επανακαθορίζουμε τους στόχους των επενδύσεων σε οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς και αειφορίας, με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση και ανταποδοτικότητα προς όφελος των δημοτών/δημοτισσών.
 • Θεσπίζεται η στρατηγική ιεράρχηση αναγκών του Δήμου και των πολιτών με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη για όλους/ες. Σκοπός είναι η συμμετοχή όλων των δημοτών/ δημοτισσών και επιχειρηματιών του Δήμου για την από κοινού διαμόρφωση του προγράμματος έργων προκειμένου να αναδειχθούν τα καίρια ζητήματα υποδομών και να δρομολογηθούν οι πιο κατάλληλες παρεμβάσεις.
 • Μετατρέπουμε τα χωριά του Δήμου σε έξυπνα χωριά με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και οι πλατφόρμες εκμετάλλευσης δεδομένων ή καινοτομιών που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things-IoT). Σκοπός είναι να καταστεί δυνατή η ευελιξία και σύνδεση των έξυπνων χωριών για να αξιοποιούν καλύτερα τους πόρους τους, να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των κοινοτήτων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων με την ενίσχυση της ασφάλειας, της υγείας και της άμεσης πρόσβασης προς αναγκαίες υπηρεσίες για τα άτομα τρίτης ηλικίας.
 • Οργανώνουμε χαρτοφυλάκιο έργων με σκοπό τη συνέργεια και σύνδεση των κοινοτήτων του Δήμου, των δραστηριοτήτων και της οικονομικής ζωής. Το χαρτοφυλάκιο αφορά τη βελτίωση, συντήρηση και σε πραγματικό χρόνο εποπτεία οδικών δικτύων, τη διαχείριση υδατικών πόρων και λυμάτων σε κεντρικό επίπεδο, τον εκσυγχρονισμό και επέκταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και εντατική προώθηση ενεργειών εξοικονόμησης πόρων σε όλο τον Δήμο.
 • Προωθούμε στρατηγικές επενδύσεις με διεθνείς διαγωνισμούς αρχιτεκτονικής και σύμπραξη με πανεπιστημιακούς φορείς.
 • Αναθέτουμε με διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες μελέτες αξιοποίησης των ακινήτων του Δήμου σε τουριστικές περιοχές και μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες προωθούμε στρατηγικές επενδύσεις με τη σύμπραξη Δήμου και ιδιωτικού τομέα.
 • Υλοποιούμε υποδομές για την αποδοτικότερη αγροτική παραγωγή. Σκοπός είναι η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά αγροτικών προϊόντων, η διαχείριση των υδατικών πόρων με την οργανωμένη συλλογή ομβρίων υδάτων, η εποπτεία γεωτρήσεων και η εφαρμογή πρακτικών της ευφυούς γεωργίας σε συνεργασία με εθνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα.
 • Οργανώνουμε τις βιομηχανικές ζώνες του Δήμου και συντονίζουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους μεταποιητές την κεντρική διαχείριση βιομηχανικών λυμάτων. Σκοπός είναι η πλήρως ελεγχόμενη διαχείριση των βιομηχανικών λυμάτων, η πάταξη της μόλυνσης του περιβάλλοντος με βιομηχανικά απόβλητα και η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας στον κλάδο της παραγωγής προϊόντων ελιάς.
 • Επαναπροσδιορίζουμε τον δημόσιο χώρο με την κατασκευή πεζοδρόμων εναλλασσόμενης χρήσης ξεκινώντας από τον πεζόδρομο Πολυγύρου, του οποίου το παράδειγμα θα αποτελέσει εφαλτήριο και για άλλες πρακτικές στον Δήμο. Σκοπός είναι η δημιουργία δημόσιων πολυχρηστικών χώρων για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών, τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τη δημιουργία νέων θέσεων μόνιμης εργασίας.
 • Ενισχύουμε τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως η γεωθερμία και η ηλιακή ενέργεια σε κτίρια του Δήμου και τη συντομότερη μετατροπή κτιρίων του Δήμου σε παθητικά κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης με τη σύμπραξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ). Προχωράμε στη διερεύνηση της δυνατότητας Ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας. Σκοπός είναι η ανάδειξη των σύγχρονων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, η μείωση της ενεργειακής φτώχειας σε κοινότητες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 • Αναδεικνύουμε το παραθαλάσσιο μέτωπο του Δήμου με δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τη διεκδίκηση διεθνών προτύπων ποιότητας όπως η Γαλάζια Σημαία και ISO 13009:2015. Σκοπός είναι η αποτελεσματική διαχείριση και προώθηση του παραλιακού αποθέματος του Δήμου, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση του τουριστικού αποθέματος και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Περιλαμβάνονται έργα προσβασιμότητας για χρήστες /χρήστριες ΑμεΑ, χώροι στάθμευσης και φόρτισης οχημάτων, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, χώροι συλλογής απορριμμάτων, συστηματικός καθαρισμός και βελτίωση του αιγιαλού, εγκαταστάσεις ναυαγοσωστών, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος προς παραχώρηση σε ιδιώτες.
 • Αξιοποιούμε το κτιριακό απόθεμα του Δήμου μετατρέποντας κτίρια σε χώρους πολλαπλών χρήσεων και κοινής εργασίας (coworking spaces). Σκοπός είναι η δημιουργία επαγγελματικής στέγης για νεοφυείς επιχειρήσεις, νέους/νέες επιστήμονες-ελεύθερους/ελεύθερες επαγγελματίες και εργαζόμενους/εργαζόμενες νομάδες (working nomads) ως ένα κίνητρο για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου.
 • Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση των υποδομών από ευρωπαϊκά κονδύλια, δωρεές και τη σύμπραξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός είναι η έγκαιρη και καταλληλότερη χρηματοδότηση των έργων υποδομής προκειμένου να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του κάθε έργου ξεχωριστά καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, η αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών αυτών.

Κοινοποιήστε: