ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2

Προγραμματίζουμε ενέργειες με στόχο τη στήριξη, την ανακούφιση, τη συμπερίληψη και την ορατότητα ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Λειτουργούμε με συστηματικότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες όλων των κατοίκων του Δήμου μας με ενίσχυση και διασύνδεση των ήδη υπαρχουσών δομών και τη δημιουργία νέων, όπου είναι απαραίτητο. 

Αναλυτικά προτείνουμε τα εξής:

  • Δημιουργία Δομών Παροχής Αγαθών και Δημοτικού Ιατρείου που θα λειτουργούν αποκεντρωμένα.
  • Διασύνδεση του Κέντρου Κοινότητας με όλες τις δομές κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου, και ενίσχυσή του με το Γραφείο Στήριξης Πολίτη και το Γραφείο Ισότητας και Έμφυλης Πολιτικής.
  • Έναρξη της λειτουργίας του Δημοτικού Γηροκομείου.
  • Δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
  • Ενίσχυση και ανάπτυξη των δομών ΚΑΠΗ, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε ολόκληρο τον Δήμο μας.
  • Δημιουργία ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠμεΑ και ΙΕΚ ΑμεΑ.
  • Θέσπιση Συμβούλιου Νέων όπου τα νεαρά άτομα του Δήμου μας θα μπορούν να σχεδιάζουν, να δημιουργούν, να οργανώνουν και να πραγματοποιούν δράσεις.
  • Εκμετάλλευση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου με γνώμονα τη διασφάλιση των παραπάνω υπηρεσιών.

Κοινοποιήστε: